top of page

SALBUØYRA

Prosjektet

Majestetisk utsikt i naturskjøne omgjevnader

Hyllestad sitt landemerke, Lihesten, er som tatt ut frå eit postkort og

syner Noreg fra si aller beste side. Med ein blinkande og forlokkande fjord

i forgrunnen er det eit skue som ikkje kan samanliknast med noko anna.

Ei utsikt dei fleste av oss drøymer om å ha.

Draumen kan no bli oppfylt - velkommen til Åfjorden Salbuøyra!

Flotte turområde

Fantastisk utsikt

Gode fiske- og bademoglegheiter

Barnevenleg

Området

Åfjorden Salbuøyra ligg idyllisk til på nordsida ved Åfjorden med svært gode solforhold.

Ikkje berre får du utsikt mot majestetiske Lihesten, men også mot Sørbøvåg og havet

i vest.  Bustadane ligg i Salbuøyra byggefelt med flott utsikt. Det ligg nært butikk, båthamn og Hamnepark med sandvollyeballbane, badestrand og ein liten klatrepark. Åfjorden Salbuøyra ligg nær naturen med gode

rekreasjonsmoglegheiter som tur på oppmerka sti, flotte fjellturar og

ikkje minst god tilgang til sjø.

20200419_104946.jpg

Køyreavstand

Matbutikk: 2 min 

Busshaldeplass: 0 min

Barnehage: 10 min 

Skule: 10 min 

Kommunehus: 10 min 

Bergen: 2,5 timar

Rysjedalsvika kai: 25 min 

Lavik: 35 min 

Bringeland flyplass: 1 time 

Førde: 1 time og 15 min

received_3105822796136524.jpeg

BELIGGENHEIT.

 

Her ser du kart som viser kor Åfjorden Eigedom har sine bustadprosjekt.

kart ring.jpg
kart 5.jpg

Fasilitetar

Åfjorden Salbuøyra ligg 1 km frå Sørbøvåg. Her finn du mellom anna butikk, frisør,

drivstoffylling, omsorgsenter, eldrebustader, kyrkje, båthamn og andre næringar.

Hyllestad sentrum ligg 10 km unna med fysioterapi, legekontor, helsestasjon, tannlege,

skule, barnehage, bibliotek, ny fleirbrukshall og andre offentlege tenester.

Åfjorden Salbuøyra ligg i eit roleg bustadfelt.

Hyllestad kommune

Hyllestad kommune har ca. 1300 innbyggjarar og ligg sentralt på nordsida og heilt ytterst i

Sognefjorden. Det er gode oppvekstvilkår i den naturskjønne bygda. I tillegg til naturen

med skog og fjell, har ein også eit aktivt kultur- og fritidstilbod med mange frivillige

organisasjonar og idrettslag. I ei lita bygd møter ein igjen mange av dei same folka på

tvers av foreningar, men det knyter også oss som bur her tettere saman. Ein fin arena

både for born og voksne.

Ynskjer du å vite meir om kva som skjer i Hyllestad? Besøk hyllestad.kommune.no

Bustadane

Nøkkelferdige bustader

Åfjorden Salbuøyra er teikna av Vårdal Arkitekter gjennom bustadkonseptet Flexibo. Bustadane er heilheitlege og gjennomtenkte med praktiske løysingar. Her kan kjøpar velje mellom 3 storleikar, ut frå kor mange soverom bustaden har. Alle alternativa er på eit plan inkludert carport, utvendig bod og terrasse på mark. Kledninga er av den vedlikeholdsvennlege typen til Møre Royal. Innvendig blir bustadene levert med ferdigmåla gips og listfrie løysingar i tak og vindauge. Bustadane vert levert med komplett kjøkken- og baderomspakke. Det vert  installert vedomn i dei to største bustadane. Det er inkludert komplett opplegg for røyrleggjar og elektrikar, med innvendige spotlights og utvendig belysning. Det vil vere mogeleg å kople seg på fiber om ynskjeleg. Alle valg kan endrast etter avtale - også mindre estetiske valg på utvendig fasade. Vi kan også tilby andre bustadmodellar om ønskjeleg. Åfjorden Eigedom er prosjektansvarleg og utbyggjar av Åfjorden Salbuøyra.

Bustadane vert oppført etter gjeldande byggteknisk forskrift (TEK 17).

Ta kontakt for pris!

TA KONTAKT FOR YTTERLEGARE INFORMASJON.

nye%20framside_edited.jpg

Ny!

No er vi i gang med to hus i Salbuøyra bustadfelt!

Om du ønskjer å bygge hus på Salbuøyra, ta kontakt for hus og prisar.

 

Vi skreddarsyr til deg.

20200812_230146.jpg
20200812_230113.jpg
skisse.jpg

Lier 2-roms.

Lier 2-roms front
2%20roms%20teikning%20liten_edited.jpg

Lier 4-roms.

Ilustrasjon Lier 4 roms front.jpg
plan%20Lier%204-roms_edited.jpg

Bustadar med saltak.

Åfjorden Eigedom kan no også tilby bustadane i Kreativ-serien på Salbuøyra. Ynskjer de ein meir tradisjonell stil er dette eit godt alternativ. Her er det benytta saltak og dermed får ein full utnytting av loftarealet.

Modellen Kreativ har to etasjer og i tillegg ein flott terrasse over carporten.

 Modellen Kreativ Tradisjon er på 1,5 etasjer, og det gjer det mogeleg å bygge ut loftet etter kvart. Denne modellen har ikkje carport, men det er mogeleg å få som tillegg. 

Begge bustadane har 3 soverom, 2 bad og romslege opphaldsrom både oppe og nede. 

Elles gjeld det same som for dei andre bustadane vi tilbyr på Salbuøyra.

Kreativ-enebolig2.jpg

Kreativ.

Plan-1 kreativ.jpg
Kreativ-enebolig1.jpg
Loft -Kreativ.jpg
hus.jpg

Kreativ

Tradisjon.

ny 2.jpg
kreativ 2.jpg
ny teikning.jpg
Kontakt oss
Kart

Takk for at du sendte inn!

Kontakt oss!

Her kan du melde di interesse for bustad i Åfjorden Salbuøyra. Ta kontakt for meir detaljert informasjon og for tilsending av prospekt.


Åfjorden Eigedom

Tlf: 959 67 774, 952 00 793

Epost: afjordeneigedom@gmail.com

st.jpg

Svein Tore Hatløy

95967774

oh2.jpg

Ole Helge Solstad

95200793

bottom of page